Αναζήτηση

Nov 10, 2016 London Fix Prices || Χρυσός: 1.280,90   Ασήμι: 18.75

 

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΩΝ  


Η διεξαγωγή ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΩΝ και ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΩΝ, πλαισιώνεται νομοθετικά από τον Κανονισμό Πραγματογνωμοσυνών του Ε.Β.Ε. Αθηνών της 13.9.1959 όπως τροποποιήθηκε από το Β. Δ. 581 της 14 8.1961 , ως και η σύνταξη καταλόγου τακτικών πραγματογνωμόνων και δειγματοληπτών. 

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ότι : για τη διεξαγωγή ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ από το ΕΒΕΑ ακολουθείται η εξής διαδικασία:  
α. Υποβάλλεται αίτηση στο ΕΒΕΑ - Τμήμα Διαιτησιών - (σε επιστολόχαρτο της επιχείρησης), που περιέχει τα στοιχεία του αντικειμένου της πραγματογνωμοσύνης και στην οποία πρέπει να γραφούν απαραίτητα η χώρα προέλευσης των προϊόντων (αν προέρχονται από την αλλοδαπή) και το ονοματεπώνυμο του αντιπροσώπου, που τυχόν διαμεσολάβησε στην εισαγωγή και με την οποία θα ζητείται η διενέργεια πραγματογνωμοσύνης.  β. Στην αίτηση επισυνάπτονται, σε φωτοτυπία, τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά (τιμολόγια του οίκου, φορτωτικές, κλπ.)  
γ. Με την κατάθεση της αίτησης, καταβάλλονται στο Ταμείο του ΕΒΕΑ τα δικαιώματα πραγματογνωμοσύνης

  • Ελάχιστο όριο αμοιβής πραγματογνώμονα 500 €
  • Για τμήμα αξίας πραγματογνωμοσύνης έως 10.000 € ποσοστό 6% (δηλ. 600 €)
  • Για τμήμα αξίας πραγματογνωμοσύνης από 10.001 έως 20.000€ ποσοστό 4% (δηλ. 600 400=1000 €)
  • Για τμήμα αξίας πραγματογνωμοσύνης από 20.001 έως 50.000€ ποσοστό 2% (δηλ. 1000 600=1600 €)
  • Για τμήμα αξίας πραγματογνωμοσύνης από 50.001 έως 100.000€ ποσοστό 1% (δηλ. 1600 500=2100 €)
  • Για τμήμα αξίας πραγματογνωμοσύνης από 100.001 και άνω ποσοστό 1% με ανώτατο όριο 5.000 € εξεταζόμενο κατά περίπτωση.

δ. Από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης η πραγματογνωμοσύνη διενεργείται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, αφού ορισθεί από τον πρόεδρο του ΕΒΕΑ ειδικός πραγματογνώμονας (εκ του καταλόγου πραγματογνωμόνων) και αφού γίνει ορκωμοσία του ενώπιο του. Ο αιτών οφείλει να έχει συγκεντρωμένα τα εμπορεύματα σε συγκεκριμένο σημείο της αποθήκης ή του καταστήματός του, έτσι ώστε να είναι ευχερής ο έλεγχος και η καταμέτρηση.  

ε. Μετά το πέρας της πραγματογνωμοσύνης συντάσσεται εκτενής έκθεση, από την οποία χορηγείται αντίγραφο στον αιτούντα. 

Σχετικά έντυπα
 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΕΒΕΑ

ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΤΙΑ ΑΠΟ 1-1-2017 ΕΩΣ 31-12-2018
(Για περισσότερες πληροφορίες να απευθύνεστε, στο Τμήμα Διαιτησιών τηλ. 210 3624341, 2103382311 & 310).
Εγκύκλιοι


Οφέλη Μελών


Περιοδικό


                 
  O Σύλλογος Δραστηριότητες Επιχ/κό Πάρκο Κόσμημα Α-Ω Επικοινωνία   Follow us  
  Προφίλ & Σκοπός
Δ.Σ.
Θέλω να γίνω μέλος
Λίστα Μελών
Photo Gallery
Καταστατικό
Νεα / Ανακοινώσεις
Εκδηλώσεις
Προγράμματα
Μελλοντικές Δράσεις
Έντυπα
Επικαιρότητα
Νομοθεσία / Φορολογία
Αγγελίες Μελών
Εκθέσεις / Μουσεία
Σπουδές
Άρθρα
Λεξικό
Φόρμα
Newsletter
Συχνές Ερωτήσεις
Συνδέσεις